© 2016 VNCO.ORG     Vietnamese Community of Oregon
shopify analytics ecommerce tracking
Platium Sponsor ($10,000+)
Gold Sponsor ($5,000+)
Silver Sponsor ($3,000+)
One Time Sponsors
503.255.1111 Sams Auto Body & Paint, Inc Phone: 503.771.3131 Fax:   503.771.9111 Hieu Le NW Japanese Auto Sales LLC 503.808.9436
SINH HOẠT CỦA BAN CHẤP HNH 2016 -2018 Oregon

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 – 5416 | Phone: 503 349 9232

Vietnamese Community of Oregon
DAILY NEWS ANNOUCEMENTS VIETNAMESE ENGLISH LIN LẠC
Vietnamese Women’s Breast and Cervical Health Project
Sponsored by: washington State University Vancouver
To understand the beliefs of Vietnamese women about: Breast Cancer, Mammography Screening                   Cervical Cancer and Cervical Cancer Screening
You will receive a $20 grocery gift card
MORE INFORMATION
EVENTS IN OCTOBER
PHNG SỰ PHNG SỰ
EVENTS IN NOVEMBER
HỘI CHỢ                  DẠ VŨ
Hội Chợ Tết Đinh Mùi 2017 năm nay có nhiều tiết mục đặc sắc, vui tươi, hấp dẫn cho người lớn và trẻ em. Đặc biệt có: Thi Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân - Thi đua Lịch Sử Việt Nam -  Văn nghệ có nhiều ca sĩ (TT Asia) đế từ California . *** Poster sẽ có nay mai
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON VIETNAMESE COMMUNITY OF OREGON Tet inh Dau 2017 Xuan Yeu Thng TH BAY, NGAY 4 THANG 2 NAM 2017 SATURDAY, FEBRUARY 4, 2017 AT OREGON CONVENTION CENTER 777 NE MARTIN LUTHER KING JR BLVD ORTLAND OR 97232 Hoi Ch Tet: Da Vu: 9am - 5pm 8pm - 12pm Hội Chợ Tết Đinh Mi 2017 năm nay c nhiều tiết mục đặc sắc, vui tươi, hấp dẫn cho người lớn v trẻ em. Đặc biệt c: -	Thi Hoa Hậu o Di Phu Nhn -	Thi đua Lịch Sử Việt Nam -	Văn nghệ c nhiều ca sĩ (TT Asia) đế từ California 	        *** Poster sẽ c nay mai TET 2017 NEW YEAR - PACKAGE (SPONSORS) TET 2017 NEW YEAR - VENDOR APPLICATION TET 2017 NEW YEAR - FOOD VENDOR APPLICATION
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2016
Oregon Vietnamese Community of Oregon PO Box 55416 | Portland, OR 97238 5416 | Phone: 503 349 9232 DAILY NEWS ANNOUCEMENTS VIETNAMESE ENGLISH
Vietnamese Women’s Breast and Cervical Health Project
Sponsored by: washington State University Vancouver
To understand the beliefs of Vietnamese women about: Breast Cancer, Mammography Screening                   Cervical Cancer and Cervical Cancer Screening
You will receive a $20 grocery gift card
MORE INFORMATION
HỘI CHỢ                  DẠ VŨ
Hội Chợ Tết Đinh Mùi 2017 năm nay có nhiều tiết mục đặc sắc, vui tươi, hấp dẫn cho người lớn và trẻ em. Đặc biệt có: Thi Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân - Thi đua Lịch Sử Việt Nam -  Văn nghệ có nhiều ca sĩ (TT Asia) đế từ California . *** Poster sẽ có nay mai
Video 2: Văn Nghệ Tiệc Tri Ân Bài cảm Tưởng
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON VIETNAMESE COMMUNITY OF OREGON Tet inh Dau 2017 Xuan Yeu Thng TH BAY, NGAY 4 THANG 2 NAM 2017 SATURDAY, FEBRUARY 4, 2017 AT OREGON CONVENTION CENTER 777 NE MARTIN LUTHER KING JR BLVD ORTLAND OR 97232 Hoi Ch Tet: Da Vu: 9am - 5pm 8pm - 12pm Hội Chợ Tết Đinh Mi 2017 năm nay c nhiều tiết mục đặc sắc, vui tươi, hấp dẫn cho người lớn v trẻ em. Đặc biệt c: -	Thi Hoa Hậu o Di Phu Nhn -	Thi đua Lịch Sử Việt Nam -	Văn nghệ c nhiều ca sĩ (TT Asia) đế từ California 	        *** Poster sẽ c nay mai TET 2017 NEW YEAR - PACKAGE (SPONSORS) TET 2017 NEW YEAR - VENDOR APPLICATION TET 2017 NEW YEAR - FOOD VENDOR APPLICATION
shopify analytics ecommerce tracking