Tết In Oregon 21/2/2015 Ngày / Date: ngày 21 tháng 2 năm 2015 – February 21, 2015 Nơi / Location: Oregon Convention Center, Hall C Địa chỉ / Address: 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232 Những Hoạt Động Trong Hội Chợ / General Activities/ Application Forms
More Info
© 2014 VNCO.ORG     Vietnamese of Oregon 2014
Home VNCO/English VNCO/Vietnamese Announcements VNCO/News Reports Breaking News Contact
Vietnamese Community of Oregon

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 – 5416 | Phone: 971-222-5698

www.VNCO.ORG Members login CHECK  YOUR MAIL
Oregon Festival
shopify analytics ecommerce tracking
Theo truyền thống văn hóa của Dân tộc, người Việt chúng ta, dù đang sống xa quê hương với mọi hoàn cảnh khác nhau, nhưng cứ những ngày đầu Xuân, ai ai cũng nghĩ đến “ăn Tết” và “Đón Mừng Năm Mới”. ..........Read full letter
Daytime Poster
Nightime Poster
Poster in English
VIETNAMESE NEW YEAR      T E T   2 0 1 5
More Sponsors....coming soon
From VNCO
Platinum Sponsor: $10,000 ($10,000 tax deductible) Gold Sponsor: $5,000 ($5,000 tax deductible) Silver Sponsor: $3,000 ($3,000 tax deductible) TET (Vietnamese New Year) Support/ Sponsorship: $1,500 ($1,500 tax deductible)
· · · ·
Please contact Eliza Le at 503-890-7818 if you would like to become one of our Tết 2015 Sponsor.  The deadline for registering is 12/28/2014. 
Trẻ em dưới 10 tuổi và các vị Cao Niên 65 tuổi trở lên vào cửa MIỄN PHÍ Đặc biệt vào cửa MIỄN PHÍ cho mọi lứa tuổi từ 9:30am – 10am Có bán bia ruou cho Đồng Huong trên 21 tuổi
Coming soon
 Tết In Oregon 2015 Ngày / Date: ngày 21 tháng 2 năm 2015 – February 21, 2015 Nơi / Location: Oregon Convention Center, Hall C Địa chỉ / Address: 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232 Những Hoạt Động Trong Hội Chợ / General Activities/ Application Forms
More Info
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2014
Members login
PRINT  ALL  FORMS Festival
Vietnamese Community of Oregon
Oregon
Theo truyền thống văn hóa của Dân tộc, người Việt chúng ta, dù đang sống xa quê hương với mọi hoàn cảnh khác nhau, nhưng cứ những ngày đầu Xuân, ai ai cũng nghĩ đến “ăn Tết” và “Đón Mừng Năm Mới”. ..........Read full letter
Daytime Poster
Nightime Poster
Poster in English
shopify analytics ecommerce tracking