Dance Tickets  Mua vé Dạ Vũ tại: Viễn Thông Telecoms:                           (503) 774-3386 SaiGon Supermarket: (503) 256-4206 Thái Bình Restaurant:  (503) 546-0626 Phở Việt Restaurant: (503) 380-7333       $15.00 Mua tại cửa thêm $5.00
More Info
© 2014 VNCO.ORG     Vietnamese of Oregon 2014
Home VNCO/English VNCO/Vietnamese Announcements VNCO/News Reports Breaking News Contact
READ MORE
shopify analytics ecommerce tracking
ABOUT TET 2015
· Platinum Sponsor: $10,000 ($10,000 tax deductible) Gold Sponsor: $5,000 ($5,000 tax deductible) Silver Sponsor: $3,000 ($3,000 tax deductible) TET (Vietnamese New Year) Support/ Sponsorship: $1,500 ($1,500 tax deductible)
Trẻ em dưới 10 tuổi và các vị Cao Niên 65 tuổi trở lên vào cửa MIỄN PHÍ Đặc biệt vào cửa MIỄN PHÍ cho mọi lứa tuổi từ 9:30am – 10am (No Re-entry)
Vietnamese Community of Oregon PO Box 55416 | Portland, OR 97238  5416 | Phone: 971-222-5698 Oregon Members login CHECK  YOUR MAIL Chuong Trinh/Program
Please contact Eliza Le at 503-890-7818 if you would like to become one of our Tết 2015 Sponsor.  The deadline for registering is 12/28/2014. 
FREE TAX SERVICES - Filing Tax Season 2015
Mời nghe THÔNG BÁO thay thế THƯ MỜI (Audio)
Nếu khôngnghe được Audio.                         Click here
ytran@bannerbank.com 503.484.4448 Golden Dawn Clinic 503.788.6483 Vietnamese Dual Language Immersion Program 503.916.5600 Real Estate Pacific Group 503.255.1111
 bán bia ruou cho Đồng Huong trên 21 tuổi, do Oregon  Convention Center (OCC) phục vụ.
Silver Sponsor ($3,000+)
TICKETS / VE DA VU
Get Forms Moi xem THU MOI/ PDF
11:00am - 3:00pm
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2014
PRINT  ALL  FORMS BREAKING NEWS
Vietnamese Community of Oregon
Members login
Trẻ em dưới 10 tuổi và các vị Cao Niên 65 tuổi trở lên vào cửa MIỄN PHÍ Đặc biệt vào cửa MIỄN PHÍ cho mọi lứa tuổi từ 9:30am – 10am (No Re-entry) Có bán bia ruou cho Đồng Huong trên 21 tuổi, do Oregon Convention Center (OCC) phục vụ.
· Platinum Sponsor: $10,000 ($10,000 tax deductible) Gold Sponsor: $5,000 ($5,000 tax deductible) Silver Sponsor: $3,000 ($3,000 tax deductible) TET (Vietnamese New Year) Support/ Sponsorship: $1,500 ($1,500 tax deductible)
Coming soon
Oregon CHECK  YOUR MAIL
Please contact Eliza Le at 503-890-7818 if you would like to become one of our Tết 2015 Sponsor.  The deadline for registering is 12/28/2014. 
ABOUT TET 2015 FREE TAX SERVICES - Filing Tax Season 2015
shopify analytics ecommerce tracking