© 2015 VNCO.ORG     Vietnamese Community of Oregon
HOME VNCO/English VNCO/Vietnamese ANNOUNCEMENTS VNCO/News EVENTS BREAKINGNEWS/VIDEO/AUDIO CONTACT
MORE INFO
shopify analytics ecommerce tracking
Golden Dawn Clinic 503.788.6483 Silver Sponsor ($3,000+) CHECK  YOUR MAIL Members login
Tết Trung Thu 2015 / Mid-Autumn Festival Ngày / date: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 09 năm 2015 Thời gian / time: Từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối Điạ điểm / location: Parkrose High School (Gym)                                   12003 NE Shaver St, Portland, OR 97220 Những hoạt động gồm có / General Activities: Các trò chơi có thưởng / Games Trình diễn văn nghệ / Performance Múa Lân / Lion Dance Phát lòng đèn và rước đèn trung thu / Giving out lantern hức ăn và nước uống / Foods & Drinks Tết Trung Thu năm nay sẽ do các em học sinh trường Portland State University (PSU), Oregon State University (OSU), Việt Group from Franklin High School, Việt Group from Madison High School và các em học sinh ở các trường khác trong tiểu bang Oregon phối hợp tổ chức. Hạn chót nộp đơn ghi danh tham gia trình diễnvăn nghệ / Deadline for performance registering: 08/21/15  Hạn chót nộp đơn ghi danh gian hàng / Deadline for booth registering: 08/28/15 Liên lạc / contact: tettrungthu2015@vnco.org
Vietnamese Community of Oregon PO Box 55416 | Portland, OR 97238  5416 | Phone: 971-222-5698
Fall in Oregon
Oregon
Click to enlager Poster
Ngày / date: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 09 năm 2015 Thời gian / time: Từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối Điạ điểm / location: Parkrose High School (Gym) - 12003 NE Shaver St, Portland, OR 97220
1
Ngày / date: Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015 Thời gian / time: Từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối Địa điểm / location: HK Café – Eastport Plaza, 4410 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266
2
Thời gian / date: Thứ Bảy, ngày 06 tháng 02 năm 2016 Địa điểm / Location: OCC – 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232
3 MORE INFO MORE INFO
Nếu quý vị muốn bảo trợ hoặc ghi danh cho gian hàng trong hội chợ Tết 2015 xin vui lòng vào trang nhà của Cộng Đồng để lấy đơn, nếu có gì thắc mắc xin liên lạc Eliza Lê (503) 890-7818hoặc điện thư elizakle@hotmail.com Sponsorship and booth application are available on our website.  Please contact Eliza Lê at (503) 890-7818 or by the email elizakle@hotmail.com if you have any question.
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2014
Members login CHECK  YOUR MAIL Vietnamese Community of Oregon Oregon MORE INFO
Ngày / date: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 09 năm 2015 Thời gian / time: Từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối Điạ điểm / location: Parkrose High School (Gym) - 12003 NE Shaver St, Portland, OR 97220
1
Ngày / date: Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015 Thời gian / time: Từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối Địa điểm / location: HK Café – Eastport Plaza, 4410 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266
2 MORE INFO
Thời gian / date: Thứ Bảy, ngày 06 tháng 02 năm 2016 Địa điểm / Location: OCC – 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232
3 MORE INFO
Nếu quý vị muốn bảo trợ hoặc ghi danh cho gian hàng trong hội chợ Tết 2015 xin vui lòng vào trang nhà của Cộng Đồng để lấy đơn, nếu có gì thắc mắc xin liên lạc Eliza Lê (503) 890-7818hoặc điện thư elizakle@hotmail.com Sponsorship and booth application are available on our website.  Please contact Eliza Lê at (503) 890- 7818 or by the email elizakle@hotmail.com if you have any question.
shopify analytics ecommerce tracking